Ivar Anker Helzen

Tverrvassgården

240 år kulturhistorie

«Tvervandet sit Naavn, der ligger ved den østligste Fjeldbygders Bolig,

i en Egn, der er overmaade riig paa Alpeplanter»

Iver Anker Heltzen (tidlig 1800-tall)

 

Ivar Anker Helzen

Iver Anker Heltzen var teolog med mange interessefelt. Spesielt var bruk av planter til medisinsk bruk særlig interessant. Bruken av urter og naturmedisin var utbredt lenger søer i Europa. Iver Anker Heltzen holdt naturen rundt grensetrakten mot Sverige meget kjær, og beskriver spesielt engene rundt Tverrvatet som overmåtelig rikt på alpeplanter. I en tid der trykte oppslagsverk ikke var veldig vanlig, var Heltzen en foregangsperson på dette området.

 

En gang Ivar Anker Helzen var på tur i Tverrvatnet fant han en stein under huset i Tverrvatnet. Dette viste seg å være en stein av typen Porfyr. Dette er en type stein som vanligvis ikke skulle finnes i Tverrvatnet, men Nord i Sverige. Andre eksperter trodde ikke helt på dette, før de ble vist steinen. Helzen selv hadde en teori om at denne steinen hadd blitt fraktet hit under av isen under siste istid.

Ivar Anker Helzen bemerker også at alle husene i Tverrvatnet var tømret av bjørk på den tiden.

 

Fra Norsk Leksikon

Iver Anker Heltzen

Født 1785, død 1842, norsk teolog; sønn av Chr. E. Heltzen. Sogneprest i Rana fra 1814. Han forfattet den naturvitenskapelige og sosiologiske avhandlingen Ranens Beskrivelse og startet 1841 det første populærvitenskapelige tidsskrift i Norge, Almue-Magazin for Nordlændinge.

 

Tilbake til Kristoffer